Wednesday, 14 December 2016

P. prof. Ryszard Legutko do Timmermansa w PE: „Chodzi wam o zachowanie monopolu jednej strony! Nie szanujecie innych poglądów!"

No comments:

Post a comment