Tuesday, 27 December 2016

Pastorałka 2000+ (c.d.)

Moi Drodzy,
Od kilku lat tworzę tę pastorałkę dopisując kolejne zwrotki.   
I tym razem dopisałem na końcu kilka nowych zwrotek.
Zapraszam każdą i każdego z Was do współpracy. Proszę przesyłać na mój e-mail lub jako komentarz do tego wpisu kolejne zwrotki a ja będę je systematycznie dopisywać.

1.
Boże Narodzenie, świat się rozwesela,
Więc pogódź się z wrogiem, szukaj przyjaciela.
Wesoło śpiewajmy, chwałę Panu dajmy,
Hej kolęda, kolęda!

Boże Narodzenie, ziemi oziębienie.
Ciepłe serca mamy, Złemu się nie damy.
Wesoło śpiewajmy, chwałę Panu dajmy,
Hej kolęda, kolęda!

Boże Narodzenie, wielkie ocieplenie,
Na świecie bielutko, więc oczyść sumienie.
W domach, i na dworze, błogosław nam Boże.
Hej kolęda, kolęda!

Boże Narodzenie, w sercach poruszenie.
Niech tak już zostanie, spraw to Dobry Panie.
Wesoło śpiewajmy, chwałę Panu dajmy,
Hej kolęda, kolęda!

Boże Narodzenie, Polska się obudzi
Miłość i nadzieja, powróci do ludzi.
Wesoło śpiewajmy, chwałę Panu dajmy,
Hej kolęda, kolęda!

Boże Narodzenie, Polski nawrócenie.
Moc płynie od Boga, obca jest nam trwoga.
Wesoło śpiewajmy, chwałę Panu dajmy,
Hej kolęda, kolęda!


Boże Narodzenie, dla świata zbawienie.
Polska też powstanie, dopomóż nam Panie.
Wesoło śpiewajmy, chwałę Panu dajmy,
Hej kolęda, kolęda!

Boże Narodzenie, Polski przebudzenie.
Wrogów pokonamy. Przyjaciół nie mamy.
Ale wiara w Boga, to najlepsza droga.
Hej kolęda, kolęda.

Boże Narodzenie, świat ma Zbawiciela
Wrogów mamy nadto, brak nam przyjaciela.
Wesoło śpiewajmy, Niemcom się nie dajmy,
Hej kolęda, kolęda.

Boże Narodzenie, Zbawiciel jest z nami.
Wszystko będzie dobrze, gdy Go pokochamy.
Wesoło śpiewajmy, Ruska nie słuchajmy,
Hej kolęda, kolęda

Boże Narodzenie, to wielkie wesele.
Musi się odrodzić polskich rodzin wiele
Wesoło śpiewajmy, chwałę Bogu dajmy,
Hej kolęda, kolęda.

Boże Narodzenie, to wielkie wesele,
Musi nowe światło zabłysnąć w Kościele,
Wesoło śpiewajmy, chwałę Bogu dajmy,
Hej kolęda, kolęda.

Boże Narodzenie, to wielkie wesele
Bóg jest w naszych sercach nie tylko w niedziele.
Wesoło śpiewajmy, chwałę Bogu dajmy
Hej kolęda, kolęda.

Boże Narodzenie, to  wielka przemiana
W szkole i w przedszkolu dzieci wielbią Pana.
Wesoło śpiewajmy, chwałę Bogu dajmy.
Hej kolęda, kolęda.

Boże Narodzenie, przyszło ciemną nocą,
Dom, szkoła i Kościół będzie nam pomocą,
Żeby chwalić Boga, rankiem, dniem i nocą,
Hej kolęda, kolęda.

Boże Narodzenie umocni nas w wierze
Kiedy naród cały rozmodli się szczerze.
Gdy uprosi Boga, pierzchnie wszelka trwoga,
Hej kolęda, kolęda.

Boże Narodzenie niesie nam nadzieje,
Że mądrość, odwaga, wreszcie w nas dojrzeje.
Zło zastąpim dobrem, niezgodę miłością,
Pokój i dobrobyt wnet u nas zagoszczą,
Hej kolęda, kolęda

Boże Narodzenie to święto Radości,
Niechaj Boża Miłość w sercach nam zagości.
Niech usunie smutek, zdrady i podłości.
Niech zaświecić słońce ku lepszej przyszłości,
Hej kolęda, kolęda.

2.
Prosimy o zdrowie dla pana Wałęsy,
by mógł łowić ryby i nie szkodzić więcej.
By przestał pleść ciągle swoje dyrdymały
By nie śmiał się z niego Polak i świat cały.
Hej kolęda, kolęda.

Media daj nam Panie, prawdziwe i czyste,
niechaj chwalą Ciebie i ziemie ojczyste.
Niech usuną z życia fałsze i brzydoty,
Niechaj zachęcają do pięknej roboty,
Hej kolęda, kolęda.

Prawda jest nam święta, dobra zawsze mało
Piękno niech zastąpi tę brzydotę całą.
W mediach nie ma miejsca na fałsz i brzydotę,
Zło niech wraca rychło tam skąd do nas przyszło,
Hej kolęda, kolęda.

Daj nam Panie Boże zdrowy system zdrowia
Niechaj zdrowa matka zdrowe dzieci chowa.
Nie nam płynie w kranach woda, nie trucizna.
Niechaj będzie zdrowa kochana Ojczyzna,
Hej kolęda, kolęda.

3.
Królem bądź nam Jezu, kieruj całym stadem.
Sejm, rząd i prezydent niech idą Twym śladem.
Niech nam w tym pomaga nauka Kościoła
(O) duchowego wodza – cały naród woła.
Hej kolęda, kolęda.

Niechaj Prymas Polski na swój tron powróci
I z całym narodem jeszcze raz zanuci:
My chcemy Boga! Jego prawo
Niech będzie naszych czynów tło!
Byśmy umieli trafnie, żwawo:
Wybierać dobro, zwalczać zło!”
Wesoło śpiewajmy, chwałę Bogu dajmy.
Hej kolęda, kolęda.

Królu nasz i Panie, spraw, niech to się stanie,
Że Polska raz jeszcze do walki powstanie.
Prawda, dobro, piękno, to nasze wartości
Niech każda z nich w sercach Polaków zagości.
Wesoło śpiewajmy, chwałę Bogu dajmy.
Hej kolęda, kolęda.
   
Boże Narodzenie, niech w nas trwa wiek cały.
Nie szczędźmy modlitwy i dla Boga chwały.
Prośmy dniem i nocą
niech wspiera swą mocą
Naród
nasz wspaniały.

Wesoło śpiewajmy, chwałę Bogu dajmy.
Królu nasz i Panie, usłysz to wołanie.
O Królu i Panie, niechaj to się stanie.
Wesoło śpiewajmy, chwałę Panu dajmy.
Hej kolęda, kolęda!


&&&

Króluj nam Chryste Nowonarodzony
W naszych sercach i umysłach,
W naszych myślach i czynach,
W miejscu pracy, w rodzinach,
W całym kraju – zawsze i wszędzie,

Bo bez Ciebie ciężko nam będzie.

No comments:

Post a comment