Saturday, 17 December 2016

Pójdź do JezusaPójdź do Jezusa, do niebios bram,
W Nim tylko szukać pociechy nam.
On nas napoi krwią swoich ran,
On Ojciec, Król i Pan.

Ref.
Słuchaj Jezu jak Cię błaga lud,
Słuchaj, Królu, uczyń z nami cud.
Przemień o Jezu smutny ten czas.
O Królu pociesz nas.

Że z nami jesteś, pozwól to czuć,
Nadzieję w sercu omdlałym wzbudź.
Daj wytrwać mężnie prób ziemskich czas,
O Jezu pociesz nas.
Ref.
Słuchaj Jezu…

Gdy nas otoczy ponury dzień,
Daj przy ołtarzu w smutny ten dzień,
Znaleźć ochłodę i męstwa wzór,
W Tobie, o Królu mój.
Ref.
Słuchaj Jezu…

Gdy zwątpień chwila ogarnia cię,
W swych przeciwnościach, nie zrażaj się,
Lecz Jezusowi powierz swój ból,
Bo On Twój Mistrz i Król.
Ref.

Słuchaj Jezu…

No comments:

Post a comment