Wednesday, 7 December 2016

Premierowe spotkanie wokół „Świata Chrystusa” – „Narodziny Jezusa były odpowiedzią na ostatnią, najgłębszą tajemnicę ludzkości”



No comments:

Post a comment