Wednesday, 28 December 2016

RKW pisze do Prezydenta: "Prawdopodobieństwo dokonania fałszerstw przez przeciwników Dobrej Zmiany jest duże"

Mój komentarz:
Kiedy my, wyborcy, doczekamy się prawa odwoływania naszych posłów i senatorów, gdy nie wywiązują się ze swoich obowiązków i obietnic?
Gdy kpią sobie z nas aż do następnych wyborów?

No comments:

Post a comment