Saturday, 17 December 2016

Tusk pojawił się w Polsce - podkręca atmosferę i chwali zadymiarzy

Zob. mój komentarz do tych wydarzeń.


No comments:

Post a comment