Thursday, 19 January 2017

B. SZYDŁO: MINISTER RAFALSKA W TYM ROKU BĘDZIE WNIOSKOWAĆ O PODWYŻSZENIE ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH #ROKNOWYCHZADAŃ

No comments:

Post a comment