Monday, 2 January 2017

Bez zwiększenia puli pieniędzy nic się nie zmieni

Ze Zdzisławem Szramikiem, wiceprzewodniczącym Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, rozmawia Mariusz Kamieniecki Panie Doktorze, jaki był miniony rok w ochronie zdrowia? – Jeśli miałbym odpowiedzieć jednym słowem, to powiedziałbym, że był to rok stracony. Zresztą jak wiele poprzednich.
 
http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/173447,bez-zwiekszenia-puli-pieniedzy-nic-sie-nie-zmieni.html
Mój komentarz:
System zdrowia musi być oparty na zasadzie, że troska o zdrowie społeczeństwa musi być ważniejsza od troski o choroby, i od troski o zdrowie medyczno-farmaceutycznej mafii.
A ponadto – pieniądze nie są lekarstwem na żadną dolegliwość i w żadnej dziedzinie naszego życia.  Ani w trosce o zdrowie, ani w budowie mediów patriotycznych, ani w budowie edukacji narodowej. Trzeba te wszystkie dziedziny naszego życia oddać w ręce fachowców, prawdziwych ekspertów, dla których dobro Polski i Polaków jest sprawą najważniejszą. A jeśli takich ludzi nie ma wśród popleczników PiS-u, to trzeba ich szukać w Polsce lub poza Polską i zatroszczyć się jeszcze od dzisiaj, a nie od jutra o kształcenie takich ludzi.
A ponadto – lekarstwem dla człowieka najlepszym i najtańszym jest zdrowe naturalne pożywienie. To mówił już Hipokrates przed wiekami.
I jeszcze jedno - wyeliminować z produkcji i ze sklepów trujące i szkodliwe dla zdrowia człowieka (i dla zwierząt) antypożywienie.

No comments:

Post a comment