Friday, 20 January 2017

Dlaczego wśród 535 członków Kongresu USA znajduje się tylko 1 osoba niewierząca?

No comments:

Post a comment