Tuesday, 17 January 2017

Dobre wieści dla Polski? P. Anna Fotyga: Tajani wyraził przeokonanie, że nie można krytyki państw członkowskich opierać na domysłach

No comments:

Post a comment