Sunday, 22 January 2017

DZIEŃ DZIADKA. Rola seniorów w wychowaniu młodego pokolenia

„I jeśli podtrzymamy tradycję w rodzinie,

To nie zginęła Polska! I nigdy nie zginie…”

No comments:

Post a comment