Friday, 27 January 2017

Edukacja w pigułkach! (w. 1)

Myślenie od zaraz potrzebne!

            Rozpoczynamy nasze wykłady od aforyzmów o dzieciach i dla dzieci. Chociaż tak naprawdę będą to aforyzmy dla … dorosłych.

- Dla dzieci trze­ba pi­sać jak dla do­rosłych,
tyl­ko lepiej.  – (M. Gorki)

- Dzieci i szklanek nigdy w domu za dużo. – (Mikołaj Żdan)

- Dzieci najuważniej słuchają,
kiedy mówi się nie do nich. – (Eleonora Roosevelt)

- Ucz swoje dzieci milczeć.
Mówić nauczą się same. – (Benjamin Franklin)

- Są trzy sposoby żeby coś zrobić:
zrobić to samemu,
wynająć kogoś,
zabronić dzieciom robienia tego.  
– (Monta Crane)


No comments:

Post a comment