Saturday, 7 January 2017

Jak to robią w USA? Zakaz robienia zdjęć w Izbie Reprezentantów, kary za blokowanie Kongresu

No comments:

Post a comment