Saturday, 14 January 2017

JESTEŚMY CZUWAMY I PAMIĘTAMY - p. Kazimierz Józef Węgrzyn

jesteśmy! Maryjo! Polski! Królowo!
czuwamy przy Tobie i pamiętamy
gdy w dźwięku fanfar odsłaniasz oblicze
Matko! z miłością swe prośby szeptamy

w czułym Apelu bądź pozdrowiona
z pielgrzymich szlaków i dróg pacierza
z wszystkich zakątków gdzie polskie serce
pełne nadziei do Twych stóp zmierza

Matko! pokoju w trudny czas niezgody
gdzie jak przez burzę Polska rozłamana
Matko! schylona nad upadłymi
gdy wciąż Ojczyzny krwawi sporu rana

Matko! mądrego wyboru i drogi
co poprowadzi nas ufnie do wiary
gdy tylu dzisiaj bluźni przeciw Bogu
niech Twe królewskie dzwonią nam zegary

nad naszym domem nad naszą Ojczyzną
nad naszym losem w świecie niepokoju
niech Jasna Góra świeci jak latarnia
blaskiem nadziei wiary i pokoju

jesteśmy Maryjo! Polski! Królowo!
czuwaj nad nami jak przez wszystkie lata
pamiętaj o nas w trudny czas sumienia
gdy grzech nam serce niewolą oplata

Autor Kazimierz Józef Węgrzyn
Kontakt e-mail: kjw.poeta@op.pl
Stowarzyszenie Józefa Piłsudskiego „Orzeł Strzelecki” w Kanadzie 
dziękuje za współpracę z Autorem i Redakcją.(169-23)

Komendant Grzegorz Waśniewski.

No comments:

Post a comment