Thursday, 19 January 2017

Marszałek Sejmu odwołał szefa Straży Marszałkowskiej Arkadiusza Koschalke

Mój komentarz:

Lepiej późno niż wcale.

No comments:

Post a comment