Wednesday, 11 January 2017

P. Jarosław Kaczyński dziękuje Senatowi za przyjęcie budżetu i dodaje: "Jest rzeczą istotną, aby dzisiaj zostało otwarte 34. posiedzenie Sejmu".

No comments:

Post a comment