Wednesday, 18 January 2017

P. Jarosław Kaczyński postuluje zmianę regulaminu Sejmu

No comments:

Post a comment