Wednesday, 11 January 2017

P. M. KUCHCIŃSKI UPOWAŻNIŁ KOMENDANTA STRAŻY MARSZAŁKOWSKIEJ, ABY WYSTĄPIŁ Z ŻĄDANIEM OCHRONY SEJMU I SENATU

No comments:

Post a comment