Monday, 30 January 2017

P. Marek Jurek: „Najsłabszą stroną rządu jest tak naprawdę kierownictwo partii rządzącej, które dostarcza problemów, bez których rząd naprawdę radziłby sobie lepiej”

No comments:

Post a comment