Monday, 30 January 2017

P. Michał Wójcik: ”Środowisko sędziowskie jest jedynym, które przez 27 lat nie zostało zreformowane”

No comments:

Post a comment