Tuesday, 31 January 2017

P. Prof. Andrzej Nowak: Slalomy wykonywane przez Wałęsę i jego politycznych sponsorów zatruwają nasze życie publiczne od 30 lat

No comments:

Post a comment