Monday, 2 January 2017

P. Prof. Andrzej Zybertowicz podsumowuje ubiegły rok: "Udało się osiągnąć to, w czym 'Gazeta Wyborcza' chciała przeszkodzić"

No comments:

Post a comment