Wednesday, 11 January 2017

P. Senator Grzegorz Bierecki ostro do „bohaterów” z PO

No comments:

Post a comment