Tuesday, 24 January 2017

Prawo do manifestacji czy przemocy? Czy mamy czekać, aż ktoś zostanie ciężko pobity albo zabity jak Marek Rosiak? - p. Bronisław Wildstein

No comments:

Post a comment