Friday, 20 January 2017

Premier Szydło w Onecie: "W rządzie nie ma potrzeby dokonywania żadnych zmian personalnych. Tabory się podciągnęły"

Mój komentarz:
W rządzie nie ma potrzeby dokonywania żadnych zmian personalnych”.

To przygnębiająca wiadomość!

No comments:

Post a comment