Monday, 16 January 2017

Propozycja sejmowa

Na stronie internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się już od wielu lat następujące motto:

Wszelka władza społeczności ludzkiej

 początek swój bierze z woli narodu”.

            Chciałem zaproponować nieco zmodyfikowaną wersję tej myśli i umieszczenie jej nie tylko na stronie internetowej, ale także na gmachu Sejmu.
Wszelka władza w państwie,
początek swój i koniec
bierze z woli narodu,
a nie z woli partii politycznych”.

            Na wszelki wypadek, gdyby ta powyższa myśl była trudna do zaakceptowania, to proponuję jej krótszą wersję:
 Wszelka władza w państwie,
początek swój i koniec
bierze z woli narodu”.

            Na razie ten ‘koniec’ może nie jest jeszcze należycie sformułowany, ale mam nadzieję, że w nowym prawie wyborczym obywatele polscy oprócz prawa wyboru uzyskają również prawo odwoływania posłów w trakcie kadencji, którzy zdaniem wyborców nie spełniają swoich poselskich obowiązków.

No comments:

Post a comment