Thursday, 26 January 2017

Przed nami wybory

"Wybitny ekonomista Adam Smith mówił, 
że najważniejszą cechą oceniającą polityka
nie jest jego wiedza, 
ale moralność, 
ponieważ wiedzą i kompetencjami
politykowi zawsze służą doradcy" 

Zawsze, już w dzień po zakończeniu wyborów powinniśmy myśleć o kolejnych wyborach. Jest to szczególnie ważne właśnie dzisiaj, właśnie teraz, kiedy obnażyła się przed narodem poprzednia władza, poprzedni prezydenci, premierzy, ministrowie, posłowie i senatorowie.
Czy widzisz, chociaż jednego z tych byłych władców, jako reprezentanta narodu w przyszłości?
Jak można było dopuścić do rządzenia krajem taką hołotę, takich złoczyńców, zdrajców i złodziei, takich antypolaków?!

Nie wystarczy tylko brać udziału w wyborach (głosować) trzeba się jeszcze do tych wyborów starannie przygotować i ewentualnie przygotować też prawdziwie naszych reprezentantów. Wiem, że jest to prawie niemożliwe.
Bo tak naprawdę, to w wyborach w Polsce nie wybieramy żadnych naszych reprezentantów, tylko wybieramy właściwie partię polityczną.
A ta partia, bez naszego udziału wybiera jeszcze przed wyborami swoich reprezentantów, swoich kandydatów i właściwie sugeruje, a nawet domaga się, abyśmy uznali ich za swoich.
Nasuwa się, więc rozwiązanie, abyśmy już dzisiaj zaczęli myśleć o prawdziwie naszych reprezentantach i przekazywali te propozycje do partii, na którą mamy zamiar głosować we właściwych wyborach.
Czujność i roztropność musi dotyczyć także aktualnie nam panujących. Nawet, jeśli zgodzimy się z tym, że są to tzw. nasi ludzie, to przecież chodzi nam o to, aby rządzili w naszym kraju najlepsi z najlepszych, a nie przede wszystkim reprezentanci zwycięskiej, czy zwycięskich partii.
Czy poza partiami politycznymi nie ma już ludzi wartościowych, godnych zaufania, kompetentnych, gotowych służyć Polsce i Polakom a nie tylko tej czy innej partii, tym, czy innym mocodawcom?
Przecież również i wśród aktualnie nam panujących władców widać gołym okiem, że nie wszyscy są orłami. A jeśli przypomnimy sobie jeszcze takich kandydatów na naszych władców, jak p. Marcinkiewicz, p. Sikorski i kilku innych, to zapala się i dzisiaj czerwone światełko
nie tylko przyglądajmy się tym, co nami dzisiaj rządzą, ale również rozglądajmy się wśród nas za nowymi, oczywiście lepszymi kandydatami od aktualnie nam panujących i zachęcajmy ich do podjęcia służby dla dobra Polski i Polaków, jeśli nie od dziś, to może od jutra, od następnych wyborów.
Takie działania i taki wysiłek jest konieczny, aby przybliżać się do prawdy, że w wyborach wybieramy naszych reprezentantów. Bo dzisiaj to wybieramy tylko z koszyka przygotowanego nam przez wodzów partyjnych. Są to, więc raczej reprezentanci tej, czy innej partii politycznej, ale nie zawsze są to nasi reprezentanci i niestety nie zawsze są to najlepsi z najlepszych, jakich ma nasz naród.

A przecież najważniejsze jest, aby Polską i Polakami rządzili najlepsi z najlepszych. Dlatego już od dzisiaj musimy przygotowywać siebie i naszych kandydatów do przyszłych wyborów.

No comments:

Post a comment