Tuesday, 31 January 2017

Przyszłość Cywilizacji Zachodu – Przyszłość Polski

Tylko z Bożą pomocą,
prawdą, dobrem, pięknem,
mądrością i odwagą
można pokonać każde zło
i zbudować Wielkie Dobro,
Wspaniałą i Silną Polskę!

Odnoszę wrażenie, że zbyt mali ludzie, co najmniej duchowo, zasiadają dzisiaj w rządzie polskim i zajmują się odbudową tak ważnych dla narodu polskiego działów naszego społecznego życia, jak kultura, nauka, edukacja i media. A właściwie, to należałoby powiedzieć i to byłoby bliższe prawdy, że nie zajmują się odbudową tych tak ważnych, najważniejszych fundamentów intelektualnego i duchowego rozwoju narodu.
Już po raz 15-ty w maju 2016 odbyło się w Polsce Sympozjum p.t. „Przyszłość Cywilizacji Zachodu”. Nie widzę, aby obecni ministrowie wymienionych wyżej resortów i ich zespoły korzystali kiedykolwiek z wyników tych sympozjów. A tam jest przecież mowa o Przyszłości Polski.
Nie czuję się kompetentny do dalszych uwag na te tematy, ale zachęcam wszystkich, komu leży na sercu dobro Polski i Polaków, aby zainteresowali się materiałami z tych sympozjów i zechcieli z nich skorzystać.

No comments:

Post a comment