Wednesday, 11 January 2017

RELACJA. Nie było zgody na kompromis, więc PiS sięgnął po fortel. Sejm rozpoczął 34. posiedzenie. Marszałek natychmiast zarządził przerwę w obradach do jutra

No comments:

Post a comment