Friday, 20 January 2017

#ROKNOWYCHZADAŃ: SŁUŻBĘ ZDROWIA CZEKA PRAWDZIWA METAMORFOZA

Mój komentarz:

Ci ludzie mówią o zdrowiu a myślą o chorobach, szpitalach, ‘lekarstwach’ i … pieniądzach.

No comments:

Post a comment