Tuesday, 31 January 2017

STANOWISKO RZĄDU WS. ZAKAZU HANDLU W NIEDZIELĘ – DO KOŃCA LUTEGO

Mój komentarz:

Mądry, rozsądny środek jest tylko jeden – zakaz handlu w niedziele w Polsce, nawet gdyby cały świat w niedziele handlował.

No comments:

Post a comment