Friday, 13 January 2017

Stop atakowi na Profesora Smyczyńskiego - petycja


Szanowni Państwo,
w ostatnich dniach jesteśmy świadkami bezprecedensowego ataku na prof. dr. hab. Tadeusza Smyczyńskiego.
Jego klasyczny podręcznik „Prawo rodzinne i opiekuńcze” zawiera oczywiste stwierdzenie, że „fundamentem rodziny jest para składająca się z mężczyzny i kobiety, a nie para płciowo jednorodna” oraz wyraża przekonanie, że żądanie zrównania praw związków homoseksualnych z prawami małżonków można zaliczyć do „przejawów nadużywania idei ochrony praw człowieka, godzących w porządek prawny i społeczny”.
Mające mocne podstawy w art. 18 Konstytucji RP poświadczenie tożsamości małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny spotkało się ze zmasowaną kampanią, zainicjowaną przez lobby LGBT, szkalującą dobre imię i renomę naukową wybitnego naukowca – nauczyciela kilku pokoleń polskich prawników.

Brońmy dobrego imienia prof. Smyczyńskiego

Wydawca podręcznika Prof. Smyczyńskiego, Wydawnictwo C.H. Beck, zamiast zignorować ataki na swego autora, wsparło je, dając do zrozumienia, jakoby prof. Smyczyński naruszył standardy akademickie.
Nie możemy pozostać bierni wobec przykładu ideologicznej cenzury działalności akademickiej i zawstydzającej postawy koncernu wydawniczego, wspierającej polityczno-obyczajowe postulaty środowisk podważających polski ład ustrojowy
Dlatego zwracam się do Pana/Pani z prośbą o poparcie naszej petycji domagającej się, by Wydawnictwo C.H. Beck przeprosiło profesora Smyczyńskiego za sposób potraktowania go w swojej reakcji na wymierzone w niego ataki.
podpisz
Oczekuję, że Profesor Smyczyński zostanie przeproszony przez Wydawnictwo w stosownej formie. Pańskie zaangażowanie bardzo się do tego przyczyni.
Z wyrazami szacunku,
podpis
Numer konta: 32 1160 2202 0000 0002 4778 1296
Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Górnośląska 20 lok. 6, 00-484 Warszawa
Rachunek bankowy dla darowizn w USD: PL 92 1160 2202 0000 0002 5104 0774
Rachunek bankowy dla darowizn w EUR: PL 86 1160 2202 0000 0002 5104 0591
Bank Millennium S.A, BIC: BIGBPLPW
transferuj
paypal
Facebook Twitter
Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Górnośląska 20 lok. 6, 00-484 Warszawa
(22) 404 38 50
www.ordoiuris.pl

No comments:

Post a comment