Thursday, 12 January 2017

Totalne zwycięstwo opozycji: budżet legalny, 34. posiedzenie w toku. No i wrócił poseł „Scerba”!


Mój komentarz:
Takie jedno luźne spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość jest do zaakceptowania. Ale tylko jedno. Bo sprawa jest poważna. Trzeba stworzyć narzędzia skuteczne do walki z działalnością antypolską, poszczególnych osób i całych organizacji. Jak można wrogów Polski i Polaków tolerować i jeszcze ich działalność finansować z naszych podatków!

No comments:

Post a comment