Wednesday, 25 January 2017

Ustawa o szkolnictwie zgodna ze zmianami w oświacie

Mój komentarz:

Może by się na ten temat wypowiedzieli raczej fachowcy niż te dwie damy?

No comments:

Post a comment