Friday, 3 February 2017

Billboard z napisem "Death Camps Were Nazi German" dotarł do Brukseli. Niech cała Europa zobaczy sprzeciw wobec fałszowania historii!

No comments:

Post a comment