Friday, 3 February 2017

Ciekawie na Białorusi. Najnowsze doniesienia. "Poradzimy sobie bez rosyjskiej ropy"

No comments:

Post a comment