Sunday, 19 February 2017

Czy mamy bojkotować również nasze, prawicowe media?

Tylko z Bożą pomocą,
prawdą, dobrem, pięknem,
mądrością i odwagą
można pokonać każde zło
i zbudować Wielkie Dobro,
Wspaniałą i Silną Polskę!

Nie oglądam TVN, nie biorę do ręki „GW” a mimo to wiem co się tam w tych mediach wyprawia. Skąd? Z tzw. naszych, prawicowych mediów. Pełno w nich ‘relacji’ z tych nie-naszych mediów.
Pytam się – komu to potrzebne?
Jeśli to potrzebne dziennikarzom z naszych mediów, to niech sobie to drukują i wyklejają nimi wszystkie ściany i sufity pomieszczeń w jakich przebywają, łącznie z kiblami.
A może naszym dziennikarzom i naszym mediom brakuje materiałów ważnych dla Polski i Polaków, przyjaznych Polsce i Polakom?
Przestańcie nas dożywiać, czytaj, dobijać fałszem, złem i brzydotą wszelką z nie-naszych mediów!
Nie pomagajcie złoczyńcom, zdrajcom, złodziejom, wrogom Polski i Polaków w szerzeniu i propagowaniu zła w Ojczyźnie naszej.
Zajmijcie się dobrem, prawdą i pięknem, tym nas dokarmiajcie!
Bo jeśli nie,
to obejmiemy bojkotem nie tylko nie-nasze,

ale i wasze media też!

No comments:

Post a comment