Thursday, 9 February 2017

Dobra zmiana wciąż nie radzi sobie z kastą właścicieli III RP. Polska nie będzie demokratycznym państwem prawa dopóty, dopóki będzie wobec nich bezradna

Mój komentarz:

Bo wiele z tych zmian, to są tylko drobne a nie dobre zmiany.

No comments:

Post a comment