Tuesday, 7 February 2017

Edukacja w pigułkach! (w. 10)

Dziś znowu kobiety – ich wady i zalety!
Myślenie od zaraz potrzebne!

- A jeśli coś jest dziś pilną i szczególną potrzebą - to z uwagi na zadania macierzyńskie kobiety w rodzinie - obrona godności kobiety, matki, obrona dziewczęcia i jej czystości, szacunek dla kobiety, bo ona służy rodzinie, służy Ojczyźnie i nie może być znieważana.
- (Ks. Kard. Stefan Wyszyński) 

- A więc, na pomoc Adamowi, Rodzinie ludzkiej, rodzinie domowej, na pomoc Narodowi i Kościołowi, na pomoc dzisiejszemu ustrojowi winny stanąć kobiety. Nie ma innej rady.
- (Ks. Kard. Stefan Wyszyński) 

- Chodzi o to, aby kobieta wszędzie, na każdym odcinku życia - w rodzinie, w pracy zawodowej, społecznej, publicznej - działała według natury kobiecej, na sposób sobie właściwy, po macierzyńsku. Może wtedy nieludzki świat stalowych potęg zamieni się w ludzki świat otwartych ramion macierzyńskich, w których prawem będzie nie stal i pięść, lecz miłość.
- (Ks. Kard. Stefan Wyszyński) 

- Dlatego tak ważną rzeczą jest, aby w literaturze pięknej same kobiety stworzyły własne typy bohaterek, odzwierciedlające piękno ich dusz i ukazujące właściwe im wartości...
- (Ks. Kard. Stefan Wyszyński)

- Gdy naród przyrzekał w dniu przyrzeczeń jasnogórskich "bronić godności kobiety" to, dlatego, że od polskiej kobiety oczekuje pilnie pomocy do wszelkiego dobrego. Już dość długo kobieta była służebnicą złą, by nie widziała gorzkich owoców tej służby. Zobaczcie, kto dziś na wielu odcinkach życia naszego pobudza tak często do zła?
- (Ks. Kard. Stefan Wyszyński) 

No comments:

Post a comment