Tuesday, 14 February 2017

Edukacja w pigułkach! (w. 17)

Esencje na każdy dzień
Myślenie od zaraz potrzebne!

- Nie pozwól, by ten, kogo spotkasz, nie był zadowolony po spotkaniu z tobą!

- Przy­jaźń może is­tnieć tyl­ko wśród ludzi prawych. 
– (Cyceron)

- Nigdy nie odwracaj się plecami do zła, bo cię zniszczy.


- Wro­gowie często mówią prawdę, przy­jaciele rzadko.

- Zwiększa smak potraw i miłości, ten, kto czasami pości.
- (M. Załucki) 

No comments:

Post a comment