Wednesday, 15 February 2017

Edukacja w pigułkach! (w. 18)

Esencje na każdy dzień
Myślenie od zaraz potrzebne!

- Tylko człowiek, który pracuje, umie cieszyć się wypoczynkiem.

- Strzeż mnie Panie przed przyjaciółmi,
z nieprzyjaciółmi sam dam sobie radę.
- Cave me domine ab amico, ab inimico vero me ipse cavebo. - (łac.)

- Nie mów, co myślisz - myśl, co mówisz.

- Jednego zganisz, a stu (tym) naprawisz.
- Unum castigabis, centum emendabis. - (łac.)

- Kara jest także rodzajem lekarstwa.
- (Arystoteles) 

No comments:

Post a comment