Friday, 17 February 2017

Edukacja w pigułkach! (w. 20)

Esencje na każdy dzień
Myślenie od zaraz potrzebne!

- A kto się Boga boi,
ten się nic nie boi.
- (A.Mickiewicz)

- Chcesz być mocny,
usuń swoje słabe strony.


- Jeśli nie chcesz, aby twe namiętności cię chłostały,
chłoszcz je ty.
- (Epiktet)

- Kto wątpiąc prosi, odmowy przynosi.

- Nawet gdybyś miał dziesięć języków,
powinnieneś je trzymać za zębami.

- Si decem habeas linguas, mutum esse addecet. - (łac.) 

No comments:

Post a comment