Thursday, 23 February 2017

Edukacja w pigułkach! (w. 26)

 Esencje na każdy dzień
Myślenie od zaraz potrzebne!

- Uprzejmość rodzi uprzejmość.
- Gratia gratiam parti. - (łac.)

Trzeba byś żył dla innych,
jeżeli chcesz żyć (z pożytkiem) dla siebie.
- Alteri vivas oportet, si tibi vis vivere. - (łac., Seneka)

- Rzeczy pomyślne przyjaciół przyciągają,
niepomyślne ich sprawdzają.
- Amicus res secundae parant, res adversae prabant. - (łac.)

- Przez samo narzekanie niewiele się stanie.

- Naprawdę istnieje tylko jedna radość
-  obcowanie z ludźmi.
- (A. de  Saint-Exupéry)

No comments:

Post a comment