Monday, 27 February 2017

Edukacja w pigułkach! (w. 29)

Zdrowie i medycyna
Myślenie od zaraz potrzebne!

- Aby dzieci były zdrowe,
ich matki muszą być zdrowe.
- (Dr Józef Krop)

- Życie krótkie,
nauka sztuki (lekarskiej) długa,
doświadczenie mylne,
wyrokowanie (diagnozowania) trudne.
- (Hipokrates)

- Starość, to radość!

- Sen jest balsamem dla duszy.
- (W. Szekspir)

- Lekarz nadal musi pozostać lekarzem
- obrońcą życia, a nie mordercą i grabarzem!
- (Kard. Stefan Wyszyński) 

No comments:

Post a comment