Wednesday, 1 February 2017

Edukacja w pigułkach! (w. 5)


Myślenie od zaraz potrzebne!

- Córeczko, gdy cię kuszą źli chłopcy, nie słuchaj ich.
– Ale co mam uczynić, ojcze, gdy będą mnie kusić dobrzy chłopcy? – (G. Ch. Lichtenberg)

- Dzieci trzeba tak wychowywać, aby podawały sobie ręce, a nie podstawiały nogi. – (T. Rybak)

- Dzisiaj wiele dzieci to sieroty z komputerem.

- Tam, gdzie nie ma dzieci, brakuje nieba. 
– (A. Ch. Swinburne)

- Tros­ka o dziec­ko jest pier­wszym i pod­sta­wowym spraw­dzianem sto­sun­ku człowieka do człowieka. 

 – (św. Jan Paweł II)

No comments:

Post a comment