Thursday, 2 February 2017

Edukacja w pigułkach! (w. 6)


Myślenie od zaraz potrzebne!

- Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy:
cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i
domagać się ze wszystkich sił, tego czego się pragnie.
 – (P. Coelho)

- Dzi­siej­sze nieśmiałe dziec­ko, to to, z które­go wczo­raj się śmialiśmy. – (R. Russell)

- Jedynym produktem, który człowiek otrzymuje bez instrukcji obsługi, jest dziecko.
– (A. Majewski)

- Nie pytaj dziecka dlaczego zrobiło coś złego,
zapytaj siebie co zrobiłeś, aby tego nie zrobiło.

- Oszczędzaj łez swoim dzieciom, aby miały czym płakać nad twoją trumną.

 – (Pitagoras)

No comments:

Post a comment