Thursday, 23 February 2017

Eutanazja to już nie tylko śmierć na własne życzenie. Teraz to już morderstwo na zlecenie

No comments:

Post a comment