Monday, 6 February 2017

Jeśli Niemcy chcą porozumienia, muszą skończyć z zimną wojną, w tym medialną, wydaną Polsce po 2015 roku

No comments:

Post a comment