Thursday, 16 February 2017

Koniec z groszowymi emeryturami! P. Minister Elżbieta Rafalska: "One kompromitują państwo. To naraża nas na śmieszność"

No comments:

Post a comment