Friday, 17 February 2017

Koniec z ustępstwami wobec Ukrainy

Mój komentarz:

Powtórzę raz jeszcze . My, Polacy już 1050 lat temu wybraliśmy swoją drogę życia. A Ukraińcy jeszcze dzisiaj nie potrafią odróżnić dobra od zła, przyjaciela od wroga.

No comments:

Post a comment